Modül Listesi

Hasta Değerlendirme ve İletişim Becerileri
Bu modül hasta hekim ilişkisi, semiyoloji ve ruhsal muayeneyi konusunda temel bilgileri içeren bir modülümüzdür.
Adli Psikiyatri
Sevgili genç meslektaşlarım ve öğrenme hevesi yaşlanmayan kardeşlerimin izleyecekleri “adli psikiyatri modülü” konuyla ilgili temel bilgilerin yanı sıra hekimin takınması gerekli tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarmayı hedeflemiştir.
Deliryum ve Amnestik Bozukluklar
Sayın meslektaşlarım “deliryum ve amnestik bozukluklar modülü” içerisinde temel bilgilerin yanı sıra değerlendirme ve tedavi ile ilgili tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarılması hedeflemiştir
Yaşlılık Psikiyatrisi
Bu modülde sırasıyla yaşlılık depresyonu epidemiyolojisi, yaşlılık depresyonuna özgü belirti örüntüsü, tıbbi hastalıklarla ayırıcı tanısı, depresyondaki bilişsel profil, depresyon ve demansın ayırıcı tanısı, depresyon tedavisindeki temel ilkeler ve ilaç seçimi ele alınmaktadır.
Anksiyete Bozuklukları
Bu modülde, ilk olarak anksiyete kavramı ve anksiyete bozukluklarına psikodinamik açıdan yaklaşılmış, ardından panik bozukluğu, özgül fobiler, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun fenomenoloji ve patogenezi, farmakoterapisi ve psikoterapisi ayrı ayrı ele alınmıştır.
Duygudurum Bozuklukları
Bu modül, oldukça sık görülen duygudurum bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda bilginizi güncellemek ve son gelişmelerden haberdar olmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bağımlılık Psikiyatrisi
“Bağımlılık Psikiyatrisi Modülü” konuyla ilgili temel bilgilerin yanı sıra hekimin takınması gerekli tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarmayı hedeflemiştir.
Travma ve Afet Psikiyatrisi
Türkiye Psikiyatri Derneği üyeleri tarafından hazırlanan Ruhsal Travma ve Afet Ruh Sağlığı modülünün sorunun ülkemizdeki bilinilirliğini geliştirmek ve yeterliliği artırmak konusunda yararlı olmasını ümit ediyoruz.
Şizofreni
Tarih boyunca psikiyatrinin en çok bilinen, en çok tanınan hastalığı ile ilgili bilgilerinizi güncellemek için ilgi çekici bir modül sunuyoruz.
Yeme Bozuklukları
Yeme bozuklukları giderek daha sık karşılaşılan ve tedavisinde zorlukların söz konusu olduğu bir grup hastalıktır.
Dissosiyatif Kimlik Bozuklukları
Dissosiasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar psikiyatristler kadar medyanın ve kamuoyunun ilgisini çeken hemen her zaman tartışılan popüler bir konudur.
Acil Psikiyatri
Acil Psikiyatri, hızlı ve doğru değerlendirme gerektiren ve ayırıcı tanının çok ön plana çıktığı temel bir psikiyatri uygulama alanıdır.
Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları
Bu modülde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi, tanı konulabilmesi, bilgilendirme, danışmanlık ve gerektiğinde tedavi uygulanabilmesi ile ilgili temel bilgiler gözden geçirilmektedir. Cinsel işlev bozukluklarının yanı sıra, cinsel kimlikle ilgili sorunlar ve parafililer ele alınmıştır.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Somatik Tedaviler
Kültürel Psikiyatri
Askeri Psikiyatri