Modül Listesi

Alternate Text
Hasta Değerlendirme ve İletişim Becerileri
Ders Sayısı: 2
Toplam Ders Saati: 02:01:48

Bu modül hasta hekim ilişkisi, semiyoloji ve ruhsal muayeneyi konusunda temel bilgileri içeren bir modülümüzdür.
Alternate Text
Adli Psikiyatri
Ders Sayısı: 8
Toplam Ders Saati: 04:02:53

Sevgili genç meslektaşlarım ve öğrenme hevesi yaşlanmayan kardeşlerimin izleyecekleri “adli psikiyatri modülü” konuyla ilgili temel bilgilerin yanı sıra hekimin takınması gerekli tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarmayı hedeflemiştir.
Alternate Text
Deliryum ve Amnestik Bozukluklar
Ders Sayısı: 3
Toplam Ders Saati: 01:02:43

Sayın meslektaşlarım “deliryum ve amnestik bozukluklar modülü” içerisinde temel bilgilerin yanı sıra değerlendirme ve tedavi ile ilgili tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarılması hedeflemiştir
Alternate Text
Yaşlılık Psikiyatrisi
Ders Sayısı: 6
Toplam Ders Saati: 02:56:33

Bu modülde sırasıyla yaşlılık depresyonu epidemiyolojisi, yaşlılık depresyonuna özgü belirti örüntüsü, tıbbi hastalıklarla ayırıcı tanısı, depresyondaki bilişsel profil, depresyon ve demansın ayırıcı tanısı, depresyon tedavisindeki temel ilkeler ve ilaç seçimi ele alınmaktadır.
Alternate Text
Anksiyete Bozuklukları
Ders Sayısı: 15
Toplam Ders Saati: 09:07:45

Bu modülde, ilk olarak anksiyete kavramı ve anksiyete bozukluklarına psikodinamik açıdan yaklaşılmış, ardından panik bozukluğu, özgül fobiler, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun fenomenoloji ve patogenezi, farmakoterapisi ve psikoterapisi ayrı ayrı ele alınmıştır.
Alternate Text
Duygudurum Bozuklukları
Ders Sayısı: 24
Toplam Ders Saati: 09:21:56

Bu modül, oldukça sık görülen duygudurum bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda bilginizi güncellemek ve son gelişmelerden haberdar olmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Alternate Text
Bağımlılık Psikiyatrisi
Ders Sayısı: 18
Toplam Ders Saati: 06:35:45

“Bağımlılık Psikiyatrisi Modülü” konuyla ilgili temel bilgilerin yanı sıra hekimin takınması gerekli tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarmayı hedeflemiştir.
Alternate Text
Travma ve Afet Psikiyatrisi
Ders Sayısı: 18
Toplam Ders Saati: 08:36:56

Türkiye Psikiyatri Derneği üyeleri tarafından hazırlanan Ruhsal Travma ve Afet Ruh Sağlığı modülünün sorunun ülkemizdeki bilinilirliğini geliştirmek ve yeterliliği artırmak konusunda yararlı olmasını ümit ediyoruz.
Alternate Text
Şizofreni
Ders Sayısı: 10
Toplam Ders Saati: 05:15:07

Tarih boyunca psikiyatrinin en çok bilinen, en çok tanınan hastalığı ile ilgili bilgilerinizi güncellemek için ilgi çekici bir modül sunuyoruz.
Alternate Text
Yeme Bozuklukları
Ders Sayısı: 5
Toplam Ders Saati: 02:33:06

Yeme bozuklukları giderek daha sık karşılaşılan ve tedavisinde zorlukların söz konusu olduğu bir grup hastalıktır.
Alternate Text
Dissosiyatif Kimlik Bozuklukları
Ders Sayısı: 5
Toplam Ders Saati: 01:22:24

Dissosiasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar psikiyatristler kadar medyanın ve kamuoyunun ilgisini çeken hemen her zaman tartışılan popüler bir konudur.
Alternate Text
Acil Psikiyatri
Ders Sayısı: 3
Toplam Ders Saati: 01:10:34

Acil Psikiyatri, hızlı ve doğru değerlendirme gerektiren ve ayırıcı tanının çok ön plana çıktığı temel bir psikiyatri uygulama alanıdır.
Alternate Text
Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları
Ders Sayısı: 19
Toplam Ders Saati: 08:55:26

Bu modülde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi, tanı konulabilmesi, bilgilendirme, danışmanlık ve gerektiğinde tedavi uygulanabilmesi ile ilgili temel bilgiler gözden geçirilmektedir. Cinsel işlev bozukluklarının yanı sıra, cinsel kimlikle ilgili sorunlar ve parafililer ele alınmıştır.
Alternate Text
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Ders Sayısı: 6
Toplam Ders Saati: 03:10:03


Alternate Text
Somatik Tedaviler
Ders Sayısı: 2
Toplam Ders Saati: 00:55:11


Alternate Text
Kültürel Psikiyatri
Ders Sayısı: 1
Toplam Ders Saati: 00:33:24


Alternate Text
Askeri Psikiyatri
Ders Sayısı: 4
Toplam Ders Saati: 03:02:33