Önsöz

Değerli meslektaşlarımız,
Bu modülde, ilk olarak anksiyete kavramı ve anksiyete bozukluklarına psikodinamik açıdan yaklaşılmış, ardından panik bozukluğu, özgül fobiler, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun fenomenoloji ve patogenezi, farmakoterapisi ve psikoterapisi ayrı ayrı ele alınmıştır.
Bu modülün, anksiyete bozukluklarının tanınması ve değerlendirilmesi, daha iyi anlaşılması ve tedavi edilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi edinmenize katkısı olmasını diliyoruz. Modülün hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza gösterdikleri işbirliği ve değerli katkıları için teşekkür ederiz.