Önsöz

Sevgili genç meslektaşlarım ve öğrenme hevesi yaşlanmayan kardeşlerimin izleyecekleri “adli psikiyatri modülü” konuyla ilgili temel bilgilerin yanı sıra hekimin takınması gerekli tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarmayı hedeflemiştir.

Adli psikiyatri, her bir olgunun ayrı tartışmalar ve farklı ufuklar açabilecek potansiyeli taşıyan bir uygulama alanıdır ve bu yüzden her konu ve olgunun anahtarı olması hiç bir kitap ve setten beklenmemelidir. Ancak konuları son yasal düzenlemeler ve yeni psikiyatrik yaklaşımlar çerçevesinde ele alan modül eğiticileri size kolay bulunamayacak bir kaynak hazırladılar. Tüm eğiticilere emekleri nedeniyle duyulacak borçluluk duygusuna çevirmen olmak ve ilk “sağ olsunlar” diyen olmak isterim.

Seyreden ve izleyenlere de yararlı olacağı sezisiyle, ilgileri için teşekkür ediyorum.

 

Dr. Hüseyin SOYSAL
Adli Psikiyatri Modülü Sorumlusu