Önsöz

Bu modülde sırasıyla yaşlılık depresyonu epidemiyolojisi, yaşlılık depresyonuna özgü belirti örüntüsü, tıbbi hastalıklarla ayırıcı tanısı, depresyondaki bilişsel profil, depresyon ve demansın ayırıcı tanısı, depresyon tedavisindeki temel ilkeler ve ilaç seçimi ele alınmaktadır.