Önsöz

Acil serviste psikiyatri hizmetleri, hizmet alan ve veren için gerilimli, hızlı ve doğru ayırıcı tanının çok önem arz ettiği ve hızlı ve etkili tedavi düzenlenmesinin yaşam kurtarıcı olduğu bir alandır. Bu modül sonunda izleyicinin acil psikiyatrik durumların ayırıcı tanısını geniş bir çerçeve içinde değerlendirebilmesi, acilde sık karşılaşılan psikiyatrik olgulara yaklaşım ve tedavi süreçleri konusunda bilgilerini gözden geçirme fırsatı bulması amaçlanmıştır.

Modül Sorumlusu
Doç.Dr. Cem Cerit