Önsöz

Değerli meslektaşlarımız

Bağımlılık psikiyatrisi psikiyatrinin özel alanlarından birisidir. Ülkemizde alkol madde kullanım sıklığının ve yaygınlığının giderek artması, genel hastanelerin acil birimleri dahil tıbbın her alanında bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının yarattığı genel tıbbi ve psikiyatrik problemlerle karşılaşma sıklığının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bağımlılık psikiyatrisi ile ilgili eğitim materyallerine gereksinim duyulmaktadır. Bu modülde alkol madde kullanım bozukluğu olan hastalara yaklaşım biçimleri, bu hastalarla görüşmede yapılması ve yapılmaması gerekenler, tanı koymak, madde kullanım bozukluklarında kısa ve uzun dönem ilaçi tedavileri ve bu hastalarda en önemli problem olan depreşmeyi önleme, diğer psikososyal yaklaşımlarla beraber madde kullanım bozukluklarında eştanılar ve davranışsal bağımlılıklar, ağrılı hastaya yaklaşım ve tedavisi gibi konular kanıta dayalı verilerle anlatılmaya çalışılmıştır. Derneğimizin yayınlarından “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi El Kitabı” başvurabileceğiniz kaynaktır. Kuramsal ve uygulamalı sunumlarla bu alanda önemli bir gereksinimi karşılayacağına inandığım bu modülde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dr. Figen Karadağ

Bağımlılık Psikiyatrisi Modülü Sorumlusu