Önsöz

Bu modülde izleyicilerin Dissosiyatif bozuklukların temelini oluşturan psikopatolojiyi ve bu bozuklukları daha iyi anlamayı sağlayacak temel psikopatoloji kuramları ile tanışması sağlanarak, dissosiyatif belirtileri, farklı dissosiyatif bozuklukları tanıması ve ayırıcı tanısını yapması hedeflenmiştir.

Modül Sorumlusu: Prof. Dr. Vedat ŞAR