Önsöz

Sayın meslektaşlarım “deliryum ve amnestik bozukluklar modülü” içerisinde temel bilgilerin yanı sıra değerlendirme ve tedavi ile ilgili tutum ve edinmesi zorunlu becerileri aktarılması hedeflemiştir.

Deliryum ve amnestik bozukluklar, genel tıbbi durumlara bağlı gelişen psikiyatrik bozuklukların temel örneğidir. Genel tıp pratiğinde yaygın görülen bu klinik tabloların tanınması ve tedavisi tıbbi durumun gidişi içinde temel teşkil etmektedir.

Katkıları için modülün hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarıma ve izleyici olan meslektaşlarıma ilgileri teşekkür ediyorum.