Önsöz

Travma ve Afet Ruh Sağlığı son yıllarda artan bir bilgi ve deneyim birikimine kavuşmuştur. 1999 Marmara Depremleri'nden sonra bu alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ne yazık ki bu olumlu gelişmeler Türkiye'de travmatik olaylar ve afetlerin yaşanmasını engelleyememiş, sadece yaşanan insan acısını hafifletme çabalarını artırmıştır. Asıl olan ise insanın travma ve afetle karşılaşmasını engellemektir. Bu bilinçle hareket etmekle birlikte, ortaya çıkan travma ve afetlere bağlı ruhsal sorunların giderilmesi ve hafifletilmesi ruh sağlığı hastalıkları uzmanının önemli işlevlerindendir.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyeleri tarafından hazırlanan Ruhsal Travma ve Afet Ruh Sağlığı modülünün sorunun ülkemizdeki bilinilirliğini geliştirmek ve yeterliliği artırmak konusunda yararlı olmasını ümit ediyoruz. Modülde konular gerek temel kavramlar ve gerekse tedavi boyutlarını içine alacak şekilde işlenmiş olup bı konuda olabildiğince işe yarar bir çeşitlilik oluşturulmaya çalışılmıştır.

Emek verenlere ve ilgilenenlere katkı ve ilgileri nedeniyle teşekkür ederiz.