Önsöz

Değerli meslektaşlarımız,
Hastayı değerlendirme ve iletişim becerileri her psikiyatri hekiminin eğitimin aşamasında kazanması gereken temel becerilerdendir. Etkili ve etik bir hasta hekim ilişkisi kurabilmek ve hastayla bir psikiyatrik görüşmeyi yürüterek, ruhsal muayenesini yapabilmek için gerekli temel ilkeler ve semiyoloji bu modülümüzde yer almaktadır. Duayen hocalarımızdan Sayın Orhan Öztürk’ün ‘hasta-hekim ilişkisi ve eğitimi’ sunumu ile başlayan bu modülümüzün özellikle genç meslektaşlarımız için çok faydalı olmasını umut ediyoruz.

Dr. Doğan Şahin
İletişim Becerileri ve Hasta Değerlendirme Modülü Sorumlusu