Öğrenim Hedefleri

 1. Şizofreninin tanı sınıflandırmaları konusunda;
  1. Tanı sınıflandırmalarının yapısında;
   1. Tanı kategorilerini.
   2. Çok eksenli yapıyı tanımlayacak,
  2. Tanı koyma ve dışlama ölçüt özellikleri ile bozukluklara özgü belirleyicileri listeleyecek ve açıklayacak,
 1. Şizofreninin;
  1. Etiyolojilerini,
  2. Risk etkenlerini,
  3. Patogenezlerini,
  4. Gidiş ve sonlanımlarını açıklayacak.
 1. Şizofreninin psikopatolojisi açısından;
  1. Temel psikopatoloji kuramlarını tanımlayacak,
   1. Temel psikopatoloji kuramlarını bozukluklar çerçevesinde kavramlaştıracak,
   2. Temel psikopatoloji kuramlarının açıklayıcı özelliklerini listeleyerek tartışacak,
  2. Temel psikopatoloji kuramlarını olgu formülasyonuna göre ilişkilendirecek;
   1. Temel psikopatoloji kuramlarına ait açıklamaları olguya uygun olarak tartışacak,
   2. Uygun terapotik ilişki kurallarını sayacak
 1. Kapsamlı psikiyatrik değerlendirme sonucunda Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların ayırt edecek ve tedavisini planlayacak;
  1. Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların, etiyolojileri, risk etkenleri, patogenezleri ve tanı ölçütlerini temel alarak değerlendirecek,
  2. Biyopsikososyal değerlendirme sonucunda tanıyı değerlendirecek
  3. Hastanın psikopatolojisine uygun tedaviyi seçerek uygulayacak,