Önsöz

Psikiyatri alanının en temel ve kronik seyirli hastalıklarından olan şizofreninin etiyopatogenezi, kliniği ve tedavisi konusunda her yıl yüzlerce araştırma yayınlanmaktadır. Bu modülde gen çevre etkileşiminden, prodromal psikoz kavramına, Antipsikotik ilaçların yan etkilerinden ruhsal toplumsal tedavi ilkelerine kadar pek çok konuda güncel ve kanıta dayalı bilgileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Ülkemizin bu konuda çalışan yetkin akademisyenlerinin hazırladığı sunumları keyifle izlemenizi umut ediyoruz.

Modül Koordinatörleri

Prof. Dr. Alp Üçok
Prof. Dr. Meram Can Saka