Psikiyatride Etik: Avrupa’da ve Dünya’da Yeni Gelişmeler ve Gündemdeki Konular

Psikiyatride Etik: Avrupa’da ve Dünya’da Yeni Gelişmeler ve Gündemdeki Konular

Bu webinar TPD İnsan hakları ve Etik Çalışma Birimi’nin ‘TPD Etik İlkelerinin Güncellenmesi’ çalışmasının ilk adımı olarak yapıldı. Avrupa’da ve Dünya’da psikiyatride etik konusunda yeni gelişmeler ve gündemdeki konuların ele alındığı bu oturumda Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) Etik Konular Komite’sinin iki değerli üyesi sunumlarıyla ve katılımcılarla birlikte gerçekleştirdikleri aktif tartışma ile bizlerle oldular: Konuşmacılar: Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag (Hollanda) ve Dr. Jan Wise (Birleşik Krallık) Moderatörler: Prof. Dr. Simavi Vahip, Doç. Dr. Koray Başar

Ethics in Psychiatry - Recent Developments and Agenda in Europe and World

Section of Human Rights and Ethics in Psychiatry of Psychiatric Association of Turkey has been working on updating "The Ethic Principles of PAT". A part of this project, our section has organised this webinar with the Committee of Ethical Issues of European Psychiatric Association with the purpose of enriching discussion. The speakers: Prof. Rutger Jan van der Gaag (The Netherlands) and Dr. Jan Wise (UK) The moderators: Prof. Dr. Simavi Vahip and Assoc.Prof. Dr. Koray Başar