Hazırlama Kurulu

Türkiye Psikiyatri Derneği Açık Eğitim Destek Programı Yaygın Örgün Eğitim Kurulu(YÖEK) tarafından hazırlanmaktadır.

2018-2020

Kurul Başkanı
Neşe Direk Tecirli

Kurul Üyesi
Ahmet Gürcan
Ayşe Devrim Başterzi
Çiğdem Çelik Yaşar
Emine Eren Koçak
Emre Mutlu
Erhan Ertekin
Gamze Erzin
Halis Ulaş
İmran Gökçen Yılmaz Karaman
Necip Çapraz

Genç Üye
Deniz Oruç
Irmak İlgen Erdem

2016-2018

Kurul Başkanı
Koray Başar

Kurul Üyesi
Ayşe Devrim Başterzi
Deniz Ceylan
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Erhan Ertekin
Evrim Tellioğlu
Halis Ulaş
İmran Gökçen Yılmaz
Mehmet Yumru
Murat Açar
Necip Çapraz

Genç Üye
Ahmet Gürcan
Çiğdem Çelik Yaşar
Emre Mutlu
İbrahim Fuat Akgül

2013-2016

Kurul Başkanı
Ayşe Devrim Başterzi

Kurul Üyeleri
Deniz Ceylan
Halis Ulaş
Evrim Tellioğlu
Cem Cerit
Koray Başar
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Zerrin Oğlağu
Necip Çapraz
M. Hamid Boztaş
Umut Mert Aksoy

2011-2013

Kurul Başkanı
Raşit Tükel Başkan

Kurul Üyeleri
Ayşe Devrim Başterzi
Deniz Ceylan
Halis Ulaş
Evrim Tellioğlu
Cem Cerit
Koray Başar
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Zerrin Oğlağu
Necip Çapraz
M. Hamid Boztaş
Umut Mert Aksoy