Öğrenim Hedefleri

DELİRYUM 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ 
Bilgi 
 • Sınıflandırma sistemleri içerisinde deliryumun  tanı ve dışlama ölçütlerini  açıklayabilecek
 • Deliryumun etiyolojisini, risk faktörlerini, klinik patogenezini, özelliklerini, gidiş ve sonlanımını açıklayabilecek  
 • Deliryumda tanısal değerlendirme araçlarını, klinik kullanım alanlarını açıklayabilecek 
 • Deliryumda tedavi seçeneklerini açıklayabilecek 
Beceri 
 • Deliryumda kapsamlı psikiyatrik değerlendirme yapabilecek 
 • Deliryumu etiyolojileri, risk etkenleri ve tanı ölçütlerini temel alarak değerlendirebilecek. 
 • Deliryumda ayırıcı tanıyı, tanı ölçütlerini kullanarak ve klinik özellikleri değerlendirerek yapabilecek 
 • Deliryumda hastaya uygun tedavi  seçeneklerini seçerek , uygulayabilecek  
Tutum 
 • Deliryumda tanı sınıflandırma sistemlerini rehber olarak kullanabilecek 
 • Deliryum değerlendirmesinde  yeterli değerlendirmeyi yapmaya olanak sağlayacak süreyi  ayırabilecek 
AMNESTİK BOZUKLUKLAR 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ 
Bilgi 
 • Sınıflandırma sistemleri içerisinde amnestik bozuklukların  tanı ve dışlama ölçütlerini  açıklayabilecek
 • Amnestik bozuklukların  etiyolojisini, klinik patogenezini, özelliklerini, gidiş ve sonlanımını açıklayabilecek  
 • Amnestik bozukluklarda  tedavi seçeneklerini açıklayabilecek 
Beceri 
 • Amnestik bozukluklarda  kapsamlı psikiyatrik değerlendirme yapabilecek 
 • Amnestik bozuklukları etiyolojileri, risk etkenleri ve tanı ölçütlerini temel alarak değerlendirebilecek. 
 • Amnestik bozukluklarda  ayırıcı tanıyı, tanı ölçütlerini kullanarak ve klinik özellikleri değerlendirerek yapabilecek 
 • Hastaya uygun tedavi  seçeneklerini seçerek , uygulayabilecek  
Tutum 
 • Amnestik bozuklukların  değerlendirmesinde ve uygun tedavinin planlanmasında  değerlendirmeyi yapmaya olanak sağlayacak süreyi  ayırabilecek