Önsöz

Tıp ve psikiyatri eğitiminde cinsel sağlığa gerektirdiği önem sıklıkla verilmemektedir. Bu nedenle cinsellik ve cinsel sorunlar sağlık çalışanlarının kendilerini başvuran kişileri değerlendirme ve yardımcı olma konusunda yetersiz buldukları bir alandır. Bu modülde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi, tanı konulabilmesi, bilgilendirme, danışmanlık ve gerektiğinde tedavi uygulanabilmesi ile ilgili temel bilgiler gözden geçirilmektedir. Cinsel terapiler temel psikiyatri eğitiminin ötesinde eğitim ve süpervizyon gerektirse de, ruh sağlığı hizmeti kapsamında değerlendirme, yönlendirme, danışmanlık ve tedavi açısından pek çok uygulama temel psikiyatri eğitiminin bileşeni olarak kabul edilmektedir.

Bu modülde cinsel işlev bozukluklarının yanı sıra, cinsel kimlikle ilgili sorunların değerlendirilmesi, gerektiğinde cinsiyet geçişinin planlanması ve psikiyatri uzmanının görev ve sorumlulukları ele alınmıştır. Bunun yanı sıra parafili tanısı ve tedavisi gözden geçirilmiştir.

Modülün hazırlanması sırasında sınıflandırma sistemlerinde gerçekleşen değişiklik üzerine, bu konuda bir sunum da modüle eklenmiştir.

İzleyenlere katkısı olacağını umudumu sizlerle paylaşarak, gönüllü katkıda bulunan tüm eğiticilere ve modülün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Dr. Koray Başar
Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Modülü Sorumlusu