Önsöz

Bu modül sonunda izleyicilerin yeme bozukluklarını ve bu bozuklukların temelini oluşturan psikopatolojiyi daha iyi anlamaları, bu bozuklukların farklı tanı sınıflandırmalarını tanımaları, ayırıcı tanı yapmaları ve bu bozuklukların tedavileri hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Modül Sorumlusu
Prof. Dr. Başak Yücel