Covid-19

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Pandemi servisinde görevlendirilen psikiyatri uzman hekim ve asistanları için kişisel koruyucu ekipman kullanımı.