56. UPK Açılış Konferansı: "Yoksulluk, Yoksunluk ve Sağlık"